TWOJE GOSPODARSTWO, TWÓJ ZYSK!Zainwestuj w fotowoltaikę

i obniż koszty prowadzenia biznesu


Prawidłowo zaprojektowana i dobrana instalacja pozwoli
zwiększyć rentowność prowadzonego biznesu i prawie
wyzerować rachunek za energię elektryczną.System fotowoltaiczny w Twoim gospodarstwie to gwarancja odporności na podwyżki cen energii


Gospodarstwa rolne mogą skorzystać z systemu opustów

i korzystać z rozliczenia takiego jak prosumenci. W ten sposób sieć
energetyczną można traktować jako magazyn energii dla

nadwyżek z fotowoltaiki.

Ceny energii elektrycznej nieustannie rosną

                                                  


Dlaczego warto inwestować w fotowoltaikę w rolnictwie?- Niezależność energetyczna – energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną pokrywa całość lub część zapotrzebowania na prąd, co uniezależnia gospodarstwo rolne od dostaw energii elektrycznej

- Oszczędność – niższe rachunki za prąd, nawet do 90%

- Niezależność od stale rosnących cen energii elektrycznej
- Umożliwia obniżenie podatku rolnego i skorzystanie z 25% ulgi inwestycyjnej przez 15 lat
- Instalacja fotowoltaiczna nie wymaga stałej obsługi
- Umożliwia zagospodarowanie powierzchni dachów lub nieużytków rolnych
- Zapewnia energię elektryczną pochodzącą z ekologicznych źródeł
- Zwiększa wartość nieruchomości


25% ULGA INWESTYCYJNA
Płacący podatek rolny mogą liczyć na ulgę inwestycyjną. Przysługuje ona m.in.

z tytułu wydatków poniesionych na instalacje fotowoltaiczne - jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane

w całości lub w części z udziałem środków publicznych (np. dotacji). 

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu 25% udokumentowanych rachunkami nakładów od należnego podatku (dotyczy użytków rolnych położonych na terenie danej gminy,

w której została dokonana inwestycja). Ulga tego typu z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.


PROGRAM AGROENERGIA


CEL PROGRAMU: 

dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co ma przyczynić się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i poprawy jakości powietrza.

PRZEDSIĘWZIĘCIA, KTÓRE MOGĄ PODLEGAĆ DOFINANSOWANIU: 

inwestycje w nowe źródła ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięcia zakładające zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

BENEFICJENCI: 

wyłącznie rolnicy indywidualni, rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat mieszkają w gminie, na obszarze której jest położona jedna 

z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

FORMY DOFINANSOWANIA: 

Maksymalna wysokość dofinansowania w formie dotacji może pokryć do 40% kosztów kwalifikowanych, a pożyczka będzie mogła pokryć nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota pożyczki będzie mogła wynieść od 100 tys. zł do 2 mln zł. Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat. Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.


Chcesz poznać szczegółową ofertę?

Zostaw swoje dane.

Skontaktujemy się z Tobą.


​​

tel: +48 726 500 748

e-mail: mojafotowoltaika.biuro@gmail.com

Dziękujemy ! e-mail został przesłany.
Imię, Nazwisko
Twój e-mail
Telefon
Treść wiadomości
Przepisz nazwę z obrazka